پاییز دانشگاه

1400/08/18 (9:38:53 AM)

 زندگی زیباتر میشود
به شرطی که به اندازه تمام برگ هاي‌ پاییز
برای یک دیگر آرزوی خوب داشته باشیم…
 
🟡گذری پائیزی بر کوچه باغ های دانشگاه 
✍️ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهربابک 
 
تصاویر بیشتر در پیج اینستاگرام 
 
https://www.instagram.com/p/CWCzr15Md29/?utm_medium=copy_link