امام خمینی (ره)فرمودند:من به دانشجویان وطبقه روشنفکران متعهدتوصیه میکنم که کتابهای شهید مطهری رانگذاریدبا دسیسه های غیراسلامی فراموش شود.
 
امام علی (ع):نفرین برآنان که امربه معروف می کنند وخودترک می نمایند، ونهی ازمنکرمی کنندوخودمرتکب ان می شوند.
 
پیامبراکرم (ص): کسی که امر به معروف ونهی از منکرکند جانشین خداوپیامبردرروی زمین است.
 
حضرت علی (ع):امر به معروف کنتا از اهل معروف باشی وبا صالحان محشور شوی،زیرا تمامیت امورنزد خدای متعال به امر به معروف ونهی از منکراست.
 
رهبر معظم انقلاب اسلامی : با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم.
 
نسخه فارسیفارسیامروز جمعه یکم آذر ماه-سال یک هزار و سیصدو نود و هشت

((آگاهی ازتهدیدهای فضای مجازی از بسیاری آسیب ها جلوگیری می کند))
   ((آگاهی ازتهدیدهای فضای مجازی از بسیاری آسیب ها جلوگیری می کند)) با حضور کارشناس فتا نیروی انتظامی درخوابگاه دانشجویی واحد شهربابک آسیب های فضای مجازی تشریح شد. این مراسم که با حضور صالحی ریاست واحد حجه الاسلام ملکوتی رئیس  اداره دانشجویی،فرهنگی برگزار شد. ابتدا سرگرد صمصامی کارشناس فتا  مواردی از آسیب هاوتهدیدات فضای مجازی رامتذکر شدند واز دانشجویان خواستند تا با اطلاع وآگاهی ازاین موارد خودرا دربرابر خطرات بیمه نمائید. در ادامه صالحی ریاست واحدضمن بزرگداشت یومالله13آبان وتشکر ازعوامل برگزاری جلسه وکارشناس نیروی انتظامی بیان داشتند امروزه یکی از عوامل پیشرفت جوامع وکاهش جرم آگاهی ازمسائل و آسیب های احتمالی است. ایشان در ادامه مشورت وراهنمایی دانشجویان ازکارشناسان رایکی از راه های جلوگیری از آسیب دانستند. درپایان جلسه نیزدانشجویان مسائل ،مشکلات وخواسته های خود را باحضور مسئولین خوابگاه مطرح نمودند.

((آگاهی ازتهدیدهای فضای مجازی از بسیاری آسیب ها جلوگیری می کند))

ادامه مطلب ...


 

دهه فجر برفجرآفرینان مبارک باد

1395/11/13 (4:45:59 PM)