امام خمینی (ره)فرمودند:من به دانشجویان وطبقه روشنفکران متعهدتوصیه میکنم که کتابهای شهید مطهری رانگذاریدبا دسیسه های غیراسلامی فراموش شود.
 
امام علی (ع):نفرین برآنان که امربه معروف می کنند وخودترک می نمایند، ونهی ازمنکرمی کنندوخودمرتکب ان می شوند.
 
پیامبراکرم (ص): کسی که امر به معروف ونهی از منکرکند جانشین خداوپیامبردرروی زمین است.
 
حضرت علی (ع):امر به معروف کنتا از اهل معروف باشی وبا صالحان محشور شوی،زیرا تمامیت امورنزد خدای متعال به امر به معروف ونهی از منکراست.
 
رهبر معظم انقلاب اسلامی : با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم.
 
نسخه فارسیفارسیامروز چهارشنبه بیست و نهم اسفند ماه-سال یک هزار و سیصدو نود و هفت

برگزاری کرسی های ترویجی در واحد شهربابکبرگزاری کرسی های ترویجی در واحد شهربابک
 (ایجادشبهات دربین مسلمانان برنامه ای هدف وتوام با کارشناسی است )   اولین نشست کرسیهای ترویجی عرضه ونقددیدگاه تحت عنوان ایثارگری وشهادت درحراست ازمیهنوارزشها به عنوان یکی ازشاخص های رشدواحیای تمدن نوین اسلامی دردانشگاه ازاداسلامی واحدشهربابک برگزار شد.این نشست دراستانه برگزاری کنگره6500شهیداستان کرمان ودرراستای فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص برگزاری کرسی ها نظریه پردازی برنامه ریزی گردید. دراین جلسه اعضای هیات علمی ومسئولین دانشگاه وهمچنین مسئولین شهرستان شرکت داشتند.حجته الاسلام انصاری امام جمعه شهرستان ضمن بیان اهمیت فرهنگ گفتگو درقالب نشست های تخصصی وکرسی های ازاداندیشی وعلمی به اسیب ها وخطرات دشمنان اسلام در راستای ایجاد شبهه واختلاف اشاره کردند ایشان به تقویت فکر واندیشه از طریق برگزاری کرسی ها اشاره کردند. در ادامه اعضا ی ارائه دهنده کرسی ترویجی شامل دکتر حسین صیفوری ومدیر جلسه دکتر افشین صالحی (ارائه کننده)ودکتر مژگان پورفرد(ناقد) جلسه را برگزار کردند

برگزاری کرسی های ترویجی در واحد شهربابک

ادامه مطلب ...


 

دهه فجر برفجرآفرینان مبارک باد

1395/11/13 (4:45:59 PM)